ഓർമ്മശക്തി പെട്ടെന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ചില ടെക്നിക്കുകൾ. ഓർമ്മശക്തിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ

പല ആളുകളും നമ്മെ വന്ന് കണ്ട് പറയുന്ന ഒരു പരാതി ആണ് ഡോക്ടർ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഓർമ്മക്കുറവ് ഉണ്ടായി എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഓഫീസിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അങ്ങനെ ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിൽ ഓർത്തുവെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്നലെ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോകുന്നു അതുപോലെതന്നെ കുട്ടികളുടെ കേസ് പറയുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കുന്ന എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കുട്ടി നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒക്കെ കുട്ടി ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് എക്സാമിന് ആ ഒരു കാര്യം വേണ്ട രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു.

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രായഭേദം ഇനി അതായത് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആളുകൾ വരെ അതും സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും എല്ലാം തന്നെ ആതിര വ്യത്യാസമില്ലാതെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറുപടി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നും ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പലപ്പോഴും ഓർമ്മക്കുറവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ട് ഒരാൾ ഒരു ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പേടിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വല്ല അൽഷിമേഴ്സ് തുടങ്ങിയ രോഗം ആണോ എന്നത് ആണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.