അമ്മ ആകുന്നതിനു മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഗർഭിണിയാകാൻ ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് എപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ ഗർഭിണി ആകല്ലേ

ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് വിഷയം എന്താണ് ഗർഭധാരണത്തിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതായത് നമുക്ക് പ്ലാനറ്റ് പ്രഗ്നൻസികൾ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് നല്ലത് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ മാനസികമായ അതുപോലെതന്നെ ശാരീരികമായും ഒരു കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പൂർണമായി ഒരു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മൾ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകളെ ഗർഭിണി ആയതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുക അയ്യോ ഈ ഗർഭം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് അയ്യോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ.

ഒരു ഗർഭം വേണ്ട അത് അലസിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അയർലണ്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി വിസ എല്ലാം റെഡിയായി ഇരിക്കുക ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറെ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഒരു ആറുമാസം മാത്രമേ പ്രായമായിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത് വന്ന ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ആറുമാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നൊരു കാര്യം അപ്പോഴെല്ലാം അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വിസ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.