പൊണ്ണത്തടി എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും മാറില്ല എന്നാണോ ഇത് 7 ദിവസം ട്രൈ ചെയ്യൂ

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കവർ ഇമേജ് കണ്ടാൽ മിക്ക ആളുകളും അതൊന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ പോവുകയില്ല.ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് തടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും. അവർ തന്നെ അവരുടെ തടി എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള സെർച്ചിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും .അപ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ഞാനിന്നു നിങ്ങൾക്കായ് ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ യിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിനയില അഥവാ മിൻറെ എന്നും ഇത് പറയുന്നു.

I’ve taken it here. I’ve taken it up to a handle. And i want a cinnamon. And i’ve taken a ginger of the size shown here. And green tea is something we need to do. Green tea is an event that people who are overweight buy. So in all those houses, green tea is there. If you don’t have it in your house, it’s everywhere. Green tea is available in every shop, so you’ll definitely buy green tea.