ദിവസവും ഈ ഒരു ഇല മതി ഷുഗർ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ

നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോകളിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരെ കാണുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്ന കാര്യം ആണ് ഡോക്ടർമാർ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും രോഗികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ ഏത് ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നവളെ സ്വാദിഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന എന്നാൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ അതുപോലെതന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഫാറ്റി ലിവർ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ.

അല്ലെങ്കിൽ അവയെല്ലാം തന്നെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന സ്വാദിഷ്ടവും പോഷക ഘടകങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂ ആഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഒരു 60 വർഷത്തോളം തന്നെ ഒന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്കറികൾ എല്ലാം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആണ് ഇന്നത്തെ ഈയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.