ഇത് തേച്ചു കുളിച്ചാൽ മുടി നരക്കില്ല വേരോടെ കറുക്കും

പ്രായമായ ആളുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് മുടി നരക്കുന്ന പ്രശ്നം അതുപോലെതന്നെ മീശയും താടിയും എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പലപ്പോഴും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെയർ ഡൈകൾ ഒക്കെ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെയധികം കെമിക്കലുകൾ നിറഞ്ഞ ഹെയർ ഡൈ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം ആയിട്ടാണ് ബൈക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്നുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു റിക്വസ്റ്റിൻ വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടി കറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക.

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടി വേറെ തന്നെ കറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എങ്ങനെ കേശകാന്തി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എണ്ണ കാച്ചിയിട്ട് നമ്മുടെ മുടി അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നതിനെപ്പറ്റി മുൻപ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.