സ്ത്രീകളുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗത്തെ ദുർഗന്ധവും ചൊറിച്ചിലും ഇവനാണ് വില്ലൻ. ഇതാണ് അതിനുള്ള പരിഹാരം

ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ത്രീകളും ഒന്ന് പറയാറുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് യോനിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒക്കെ വളരെയധികം ചൊറിച്ചിലും ഒരു ഇച്ചിങ് ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ അണ്ടർവെയറിൽ ഒക്കെ നോക്കി കഴിയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വഴി വഴുപ്പ് പോലെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് അതുപോലെ വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ സെക്ഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ വല്ലാത്ത ഇറിറ്റേഷനും ചൊറിച്ചിലും ഒക്കെ പോലെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് തന്നെ യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ആ ഒരു കിഡ്നിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ആകണമെന്ന് ഇല്ല ഇതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ശരിയാണ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു യൂറിൻ പോകുന്ന പോലെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ അതൊരു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇനി അത് അല്ലാതെ യൂറി ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് വീഡിയോ കാണുക.