സൈഡ് എഫക്ട് ഇല്ല അധിക ചിലവില്ല ഇത് തേച്ചാൽ മുഖം ആരും ഒന്നുകൂടി നോക്കും

ഇന്ന് ഞാന് ഒരു ഫെയ്സ്പാക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഡെയിലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേസ്പാക്ക് ആണ്. ഡെയിലി പുറത്തുപോകുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഫേസ് വളരെയധികം ഡൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സോപ്പ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ആയിരിക്കും കഴുകുക .എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സോപ്പ് ഒന്നും ഇടാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണിത്.

അപ്പൊ നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് കൃത്യമായും വ്യക്തമായും അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചു ചെറുപയർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ചെറുപയർ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം . ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിടി ചെറുപയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്.

I’m doing a lot of peas here because I’m doing it for video. If you want to daily, you can take more as you want. So try to take a little more when you take it. After that I’ve added a handful of oats to it. So this is a two-ingredient syndrome. Now we have to mix these two ingridients and grind them well. This is what we can do very easily. If you’re a daily, put a little quantity mixand grind it.