ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡ്രസ്സ് ക്യാൻസർ ആയി വന്ന വയസ്സായ ആ ഉമ്മ ആരെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഞെട്ടി

മുന്നിൽ എൻറെ അടുത്ത് ആയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് അതുപോലെതന്നെ തന്നെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലേക്കും ഞാൻ മാറിമാറി നോക്കി രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആണ് അവർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒരു ഉമ്മയും അതുപോലെതന്നെ മകളും ആണ് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഉമ്മയെ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവ വ്യത്യാസം ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്നാൽ മകളുടെ കാര്യം.

അങ്ങനെയല്ല അവൾ കരയുകയാണ് എന്ന് തോന്നി. തന്റെ മുഖത്തേക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കൂടി നോക്കിനിൽക്കുന്ന അവരോട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി 70 വയസ്സോളം പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഉമ്മയ്ക്ക് രോഗിയുടെ പേര് ആയിഷ എന്ന് ആയിരുന്നു. മകളാണ് സാജിറ കൂടെ വേറെ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഉമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേയുള്ളൂമാത്രമേയുള്ളൂ മകൾ ആയിട്ട് എൻറെ കെട്ടിയോൻ.

ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നത് ആണ് ആൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് നാളായി ഈ വേദന തുടങ്ങിയിട്ട് നാട്ടിലെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആണ് ഇതാണ് കാര്യം എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി അറിയണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.