ഈ ഇലയും അതോടൊപ്പം വിളിച്ച് നിങ്ങൾ തലയിൽ ഇങ്ങനെ പുരട്ടുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തലയിലെ ഏത് വെളുത്ത മുടിയും കറക്കും

അകാലനര ഉണ്ടാകുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അതിൻറെ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് റൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും പലപ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിനങ്ങളുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള അകാലനരകൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് പലതരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ സി അതുപോലെതന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി കോംപ്ലക്സ് അങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിനുകൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ബീ 7 എന്ന് പറയുന്നത് അതായത്.

ഈ ബി 7 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബയോട്ടിൻ കണ്ടന്റ് ആണ് ഉള്ളത് അത് വളരെയധികം നമ്മുടെ മുടിക്ക് അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്ലിമെൻറ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിനുകളുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവയുടെ സപ്ലിമെന്റുകൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു സപ്ലിമെൻറ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലത്തിൽ പോലും ആ ഒരു കറുപ്പ് നിറം കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല.

കാരണം അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബയോട്ടിന്റെ കണ്ടന്റ് അതിലുള്ളതുകൊണ്ട് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ മലത്തിൽ കറുപ്പ് നിറം കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അതിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് അല്ല നമ്മുടെ പേരിൽ എന്ന് ഉണ്ട് പക്ഷേ മനസ്സിൽ അധികം കറുപ്പ് നിറം ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ അത്രയ്ക്ക് ബയോട്ടിയുടെ അളവ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുക.