യാതൊരു മരുന്നും കഴിക്കാതെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ മുഴുവനും പുറത്ത് പോകും ഈ പഴം കഴിക്കുക ആണ് എങ്കിൽ

കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ആണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് എത്രയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ വ്യത്യസ്തമായ കൊളസ്ട്രോളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും.

നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളം കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ എത്രയുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ബാക്കി കൊളസ്ട്രോൾ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് കൊളസ്ട്രോളിന്റെയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അളവുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇല്ല നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് വരും എന്നൊന്നും പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ഇല്ല ഓൾറെഡി ഇത് പൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇല്ല എന്ന് ഉള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുക.