മൊരട്ടന്‍ ആയ മാനേജർക്ക് ആദ്യമായി ബർത്തഡേ ആശംസിച്ച പുതിയ സ്റ്റാഫ് ആയ പെൺകുട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചത്

ഡിഗ്രി പഠനം പൂർത്തിയായ ഉടലെതന്നെ എനിക്ക് അച്ഛൻറെ ശുപാർശയിൽ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ജോലി ലഭിച്ചു പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അതിൻറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉള്ള കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത പെൺകുട്ടിയായ എനിക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിന് മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛനെ സഹായിക്കുക എന്ന ഒരു ബാധ്യത ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം തന്നെ വ്യാപാരസുങ്കലെയുള്ള ആ ഒരു വലിയ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൽ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ജോലി ചെയ്തത്. അച്ഛൻറെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇൻറർവ്യൂ പോയത്.

അത് വിശാലമായിട്ടുള്ള ആഡംബരത്തിന്റെ പ്രതിവിധിയുള്ള ഒരു വലിയ ഓഫീസ് ആയിരുന്നു അത് അതിൻറെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റ് ഏതോ ഒരു ലോകത്ത് എത്തിപ്പെട്ടത് പോലെ ഉള്ള അനുഭവം ആയിരുന്നു. അത്ഭുതത്തോടെ ആ ഒരു ഓഫീസിലെ ചുറ്റും നോക്കിയ എനിക്ക് ഓഫീസിന്റെ പ്രൗഡിയോടൊപ്പം തന്നെ ഓഫീസിലെ മറ്റ് ജോലിക്കാർ ആയിട്ടുള്ള പുരുഷ പ്രജകളുടെ കണ്ണ് എന്റെ മേൽ പതിക്കുന്നത് കൂടി അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നു.

അവരെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല പാഠങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്നെ നോക്കാതെ ഇരിക്കും അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരി അല്ലേ ഞാൻ. കോളേജ് ബ്യൂട്ടി ഒന്നുമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബ്യൂട്ടിയും അവിടെ എനിക്ക് ഭീഷണി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.