ഈ രണ്ടു ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വിഷം കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യം

ചെമ്മീൻ അഥവാ കൊഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മത്സരപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് ജ്യൂസ് തുടങ്ങിയവ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് താരമായി ബാധിക്കുമോ അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആയി ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും ക്യാൻസർ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോകളാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്.

അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മീൻ ആയ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി മീനും മറ്റു വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് എന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിൽ പല മുൻപ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് വിരുദ്ധാഹാരങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു.

അതിന് ഒത്തിരി സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് കാണുകയും അതിന് അഭിപ്രായം പറയുകയും ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വളരെയധികം സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിനു ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ സംശയം ദൂരീകരിച്ചതിന് നന്ദി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരുടെ മറ്റ് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.