നടുവിലെ വേദന കാലിന്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചു ഇതാണ് കാരണം ഇതാണ് പരിഹാരം

നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്താണ് എന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് നടുവിന് വേദന വരുന്നത് അതായത് പ്രധാനമായും ഡിസ്ക് വേദന മൂലം നടുവിനെ വേദന അതായത് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വെർട്ടിബ്രാസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് നട്ടെല്ലിന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ പല പേരിൽ എസ് ഫോർ എസ് ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കസേരകൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും.

ഇങ്ങനെയുള്ള വെർട്ടിബ്രാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ അതായത് രണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കശേരുവിന്റെ ഇടയിൽ ആയിട്ട് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തെ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു കുഷ്യൻ പോലെയാണ് ഇത് അവയ്ക്ക് ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഒന്നിന്റെ മേലെ ഒന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഒന്ന് തെന്നി മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ഉള്ളിലൂടെ ഒരുപാട് നാഡികൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഈ പറയുന്ന ആകാശേരുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിമുട്ടി ഞെരുക്കിയും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഇതിൻറെ ഇടയിലൂടെ പോകുന്ന ഈ നാഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.