ഈ രണ്ടു ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ മുട്ട് വേദന പമ്പ കടക്കും

ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഡോക്ടർ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടറോട് എന്നാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് അവർക്ക് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് മുട്ട് വേദന അതുപോലെതന്നെ നടുവേദന ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കൺസൾട്ടൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതുമൂലം ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.

ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചെറുപ്പക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുത്ത് അതുപോലെതന്നെ നടു ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ വർക്കിൽ വേൾഡ് ആകുന്നത് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡെയിലി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ആ വരുന്നതിൽ ഒരുപാട് ചെറുപ്പം ആയിട്ട് ഉള്ള ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞദിവസം വന്നത് ഒരു 15 വയസ്സ്.

അടുത്ത പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ആമവാതം ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അതിനുവേണ്ട മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തു. അവർ മെഡിസിൻ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയ പക്ഷേ ആ മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടുമാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടി 10 20 കിലോ ആണ് ഭാരം കൂടിയത് അപ്പോൾ പിന്നീട് അത് മൂലം വീണ്ടും കാൽമുട്ടിന് വേദന വന്നു തുടങ്ങി കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.