ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക

ന്യൂ ഡിസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ട്രോമ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബ്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലവും ഒക്കെ തന്നെ പല ആളുകളും കണ്ട് വരുന്നതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ അവിടെ കാര്യമെടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് എന്നോളം പിന്നീട് അവർക്ക് ബ്രെയിൻ വളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ കുറയുക.

അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വളർച്ചക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവൈകല്യങ്ങൾ വരുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലൊക്കെ കൈ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ എഴുതാൻ ഒക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുക എന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിവിധി എന്നോളം നമ്മൾ ഒരു തെറാപ്പിസ്റ്റ് നെയിം കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മൾ തേടുകയും കുട്ടികളെ പഴയപോലെ ആക്കി എടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എന്റേത്.

നമ്മുടെ തലച്ചോർ നിരതരം വാർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഏൽക്കുന്ന ചില ആഘാതങ്ങൾ അതായത് ഓക്സിജൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്താതെ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ന്യൂറോണകൾക്ക് സാധിക്കാതെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളർച്ചയെ ബാധിച്ചിരിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുക.