ഒരാഴ്ച ഈ യോഗ ചെയ്താൽ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ ബിപി ഒക്കെ പമ്പകടക്കും

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചികിത്സയുടെ ഒപ്പം തന്നെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയുടെ ഒരു ഭാഗമാകാം എന്നുള്ളത് ആണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 35 വർഷത്തെ മെഡിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചികിത്സയോടൊപ്പം യോഗ കൂടി കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ആളാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മാ പേഷ്യൻസിനെ രോഗിയോട് കൂടെയുള്ള ഒരു ചികിത്സ രീതി എപ്പോഴും നൽകുന്ന ഒരു ആളാണ്.

അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ആയിട്ട് ഈ യോഗ തുറന്നു കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ആള് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി ഞാൻ ഒരു യോഗ ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻറെ ബെഡ്റൂമിന്റെ വാതിൽ യോഗം ചെയ്യാതെ തുറക്കാറില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രാവിലത്തെ ആ ഒരു യോഗ ദിവസവും ചെയ്യാതെ അവരും മെഡിറ്റേഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യോഗ ചെയ്യാതെ.

ഞാൻ എൻറെ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എൻറെ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറില്ല. യോഗ ചെയ്ത പുറത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ദിവസവും യോഗ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് മാറ്റിവയ്ക്കാറില്ല അത് ചെയ്തു പുറത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ അത്രക്കധികം നമുക്ക് ഒരു ഉന്മേഷം ഫീൽ ചെയ്യും അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.