ഇത് കഴിച്ചാൽ ശരീരവേദന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വരില്ല

നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വൈറ്റമിനുകൾ നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളവ ആണ് അതായത് ഒരുപാട് വൈറ്റമിൻസ് നമുക്ക് അറിയാം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റമിൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ബയോടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുടിക്ക് വളരെ നല്ലത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് എന്നത് അതുപോലെതന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി 12 എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാറ്റുന്നതിനും എല്ലാവർക്കും.

പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു പരിഹാരം ആയിട്ട് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ബീറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് സന്ധികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഓർമ്മക്കുറവിന് ക്ഷീണത്തിന് ഇതിനെല്ലാത്തിനും വൈറ്റമിൻ ബി 12 നല്ലതാണ് അതുപോലെതന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയേണ്ട വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് കോഴിയുടെ വന്നതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയറ്റിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിനാണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയേണ്ടത്.

അതുപോലെതന്നെ ധാരാളം തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിനുകളെ പറ്റി നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നതിനെപ്പറ്റി അറിയാം എന്നാൽ നമ്മൾ അധികം ആരും കേൾക്കാത്ത ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വൈറ്റമിൻ കെ എന്നുള്ളത് ഭൂരിഭാഗം സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ കൂടെ ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.