ഈ സോപ്പ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രോഗം ഒഴിയില്ല

കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അടുക്കളയിലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഏതൊക്കെ പാത്രങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രബർ ഏത് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരി മെറ്റൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ആണ്.

ഈ കാര്യങ്ങൾ അധികാരവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കുറച്ചു കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് സുഹൃത്ത് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പേസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഏത് ബ്രഷ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ടോയ്‌ലറ്റ് ക്ലീനർ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ആണ് കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളും അധികം ആരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത വിഷയങ്ങളാണ്.

എല്ലാവരും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നല്ല ചികിത്സ ലഭിക്കണം നല്ല മരുന്നുകൾ കഴിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.