മുഴുവൻ കൊളസ്ട്രോളും പുറംതള്ളി ശരീരത്തിൽ സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെതന്നെ അറ്റാക്ക് എന്നിവ വരാതിരിക്കുവാൻ ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി

ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആസ്പിരിൻ എന്ന് ഉള്ളത് അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ നെയ്മിൽ ഉള്ള ഒരു മരുന്നിന്റെ കമ്പനി നാമമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലളിതമായി പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈ ഒരു ആസ്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് എൻ എസ് എ ഐഡി ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ഒന്ന് ആണ് എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക.

അതായത് നോൺ സ്റ്റിറോയ്ഡ് ആൻറി ഇൻഫ്ളമേറ്ററി ഡ്രസ്സ് എന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന വേദനസംഹാരികൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ചില മരുന്നുകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന്. അല്ലാത്ത നമ്മുടെ നീർക്കെട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന ആൻറി ഇൻഫ്ളമേറ്ററി ആയിട്ട് ഉള്ളത് ആയിട്ട് ഉള്ള പെയിൻ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് ആണ് ഈ ഒരു ആസ്പിരിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതൊരു ബ്ലഡ് തിന്നർ എന്ന ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ ഒരു എൻ എസ് ബി ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എടുക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ അത് നമ്മൾ സാധാരണ പനി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മാറുന്നതിനു വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.