കാലങ്ങളായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മലം പുറത്ത് പോകാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ സാധനം കഴിച്ചാൽ മതി

പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സമാധാനത്തോടെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കിടക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കാതെ അത്ര അധികം ഫ്രസ്റ്റേഷൻ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോലും തകർക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്.

അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിലെ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബട്ടക്സ് ഭാഗത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചു വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പോലെ തോന്നുക അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാലിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഏകദേശം.

അതിനെ സമ്മാനം ആയിട്ട് നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വെയ്ൻസിനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആണ് നമ്മൾ പൊതുവേ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെ വീർത്ത് രീതിയിൽ മാറുന്നതിനെ ആണ് നമ്മൾ മുലക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.