കൂർക്കം വലി പൂർണമായും മാറും ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ

കൂർക്കം വലിക്കും സ്ലീപ് അപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിലെ ശ്വാസ തടസ്സത്തിനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്താണ്. കുറുക്കന്മാരെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു രോഗിയെ മാത്രമല്ല രോഗിയുടെ കൂടെയുള്ളത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു രോഗമായിട്ട് അല്ല പകരം മറ്റ് തലയും ഒരു തുടക്ക ലക്ഷണമായിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി കാരണം സ്ലീപ് അപ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ശ്വാസം തടസ്സം എന്ന ഒരു രോഗത്തിൻറെ ഒരു തുടക്ക ലക്ഷ്യമായി പലപ്പോഴും.

നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉറക്കത്തിലെ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് മാറാറുണ്ട്. പുതിയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഉറക്കക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ അതായത് ഉറക്കത്തിലെ വിശ്വാസ തടസ്സം അതുപോലെതന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഡിപ്രഷൻ ക്ഷീണം തുടങ്ങിയ മറ്റ് പല രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം എന്നത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ലക്ഷണമാണ് എന്നതാണ്. ഉറക്കത്തിലെ ഈ ഒരു വിശ്വാസ തടസ്സം മൂലം മരണം സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനും.

അതുപോലെതന്നെ ജോലിക്ക് ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനും ഇടയിലോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഉറങ്ങി കൂടുതൽ അപകടങ്ങളും മരണങ്ങളും ഒക്കെ വരുത്തി വയ്ക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനും സിപിഎപി എന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണവും ഇപ്പോൾ വളരെ അധികം കൂടുതൽ ആണ്. അതുകൊണ്ടും പറ്റാതെ ഓപ്പറേഷന് വിധേയർ ആകേണ്ട ആളുകളുടെ എണ്ണവും ഇന്ന് നമുക്ക് ചുറ്റും കൂടി വരുന്നത് കാണാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി കാണുക.