ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി പേടിക്കേണ്ട ഈ വെള്ളം കഴിച്ചാൽ ഫാറ്റി ലിവർ ഇല്ലാതെ ആകും

കരൾ രോഗം ഒരു നിശബ്ദ കൊലയാളി ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സെലിബ്രേറ്റുകൾ ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഇത്തരം കരൾ രോഗം വന്ന് മരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിലും പല ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് കരൾ രോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉള്ളത്. ഇവർ ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അതിനുവേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കുന്നവരും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരും അല്ലാത്തവരും.

ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാറ്റിനെ നമ്മുടെ ജീവിത ക്രമീകരണത്തിലൂടെ അതിന് ഒരു സിറോസിസ് എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറെക്കുറെ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് ഇതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇലക്ഷണങ്ങൾ അറിഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്.

എന്നതിനെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി വേണ്ട ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ അതുപോലെതന്നെ ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒക്കെ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നത് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കര ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ഒബൈസിറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.