ശരീരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഈ പ്രശ്നം മാറാൻ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ

പേടിയോടുകൂടി നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്ന അസുഖമാണ് കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ അഥവാ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൃക്ക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ധരിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിക്സ് എന്ന രോഗത്തിൻറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും വൃക്ക രോഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ്.

ആദ്യം അത്രയും കാല പഴക്കമുള്ള ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഈ ഡയപ്പറ്റി രോഗം ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും അവരവരുടെ രക്തത്തിലെ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല വൃക്ക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നത് ആണ് പകരം ഒരുപാട് തോതിലുള്ള അതായത് വളരെ കാലം ആയിട്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള ആളുകളിലും.

ഇത്തരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാധാരണ നമുക്ക് വേണ്ട ക്രിയാറ്റിന്റെ നോർമൽ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ് സിക്സ് മുതൽ 1.2 വരെയാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പോയിൻറ് ആറ് മുതൽ 1.1 വരെ അല്ലെങ്കിൽ 1.2 വരെ ഉള്ള ആ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പോയിൻറ് 5 മാത്രമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.