കൊളസ്ട്രോൾ പൂർണമായും മാറാൻ

വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു രോഗം അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്ന കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യം ഒക്കെ നോക്കാറുണ്ട് അതായത് ഞാൻ എൻറെ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കാറുണ്ട് എക്സൈസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എങ്കിലും എൻറെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഉള്ളത്.

അതുപോലെതന്നെ മറ്റു ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ നന്നായി ക്രമീകരണം ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് എങ്കിലും എൻറെ ഷുഗർ ലെവൽ നന്നായി കൂടുകയാണ് അതുപോലെതന്നെ വേറെ ചില ആളുകൾ പറയും ഞാൻ നന്നായി സ്തുതിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും എൻറെ യൂട്രസിൽ മുഴയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീൽ മഴ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ലിവർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നോരോക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻറെ പ്രധാനം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ മുൻപ് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.