ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർക്ക് 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കണ്ടോ

ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും 20 ലക്ഷത്തിന് സ്വർണ്ണം കിട്ടിയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ചെയ്തത് കണ്ടോ! ഇപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ താരമായി മാറുന്നത്. വെറുതെയല്ല ഇദ്ദേഹം വൈറലായത്. കാരണം തൻറെ ഓട്ടോയിൽ നിന്നും 50 പവന് മുകളിൽ തൂക്കമുള്ള സ്വപ്നം അതായത് ഏകദേശം 20 ലക്ഷത്തിന് അടുത്തുവരും. സ്വർണ്ണം കളഞ്ഞു കിട്ടിയപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. ചെന്നൈയിൽ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ശരവണ കുമാറാണ് ഈ താരം. മകളുടെ വിവാഹ ആവശ്യത്തിനായി ബിസിനസ്സുകാരനായ പോൾ വാങ്ങിയ 20 ലക്ഷം വിലയുള്ള സ്വർണം അടങ്ങുന്ന ബാഗുമായി ശരവണ കുമാറിൻറെ ഓട്ടോയിൽ കയറുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഓട്ടോയിൽ കയറിയതു മുതൽ പോൾ തൻറെ ഫോണിൽ ആരോടോ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചപ്പോൾ ഓട്ടോ കൂലിയും നൽകി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി പോവുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ബാഗിൻ്റെ കാര്യം മറന്നുപോയി. എന്നാൽ പോൾ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സ്വർണം അടങ്ങുന്ന ബാഗ് നഷ്ടമായെന്ന വിവരം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് താൻ സഞ്ചരിച്ച ഓട്ടോയുടെ പേരോ ഓട്ടോ നമ്പർ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു തൻറെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വാങ്ങിച്ച സ്വർണ്ണം ഇനി കിട്ടില്ല എന്ന്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.