ഓരോ ദിവസവും ഈ ഭാഗ്യ നിറത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ധരിക്കൂ ഈ കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോണ്ട് പോയാൽ വിജയം ഉറപ്പ്

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടു നൽകുന്ന ചില നിറങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് നമുക്ക് ഭാഗ്യവും അതുപോലെതന്നെ ഐശ്വര്യവും എല്ലാം കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ പറയുന്ന വസ്തു ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും മൂലം ഐശ്വര്യവും.

നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അധ്വാനിച്ച് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എക്സാമോ പരീക്ഷ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം എന്തും ആയിരിക്കാം.

നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലിയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിന് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാര്യമായിരിക്കാം ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കത് നഷ്ടം ആയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്ന ആ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിറത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.