ഒരു തോർത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വയറ്റിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന എത്ര പഴകിയ ഗ്യാസും പുറത്തുപോകും

സാധാരണ ഒരുപാട് ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ദഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ പേരുകൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പലതരത്തിലുള്ള പേരുകളിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പല പേരുകൾ ഇതിന് ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭാഷയിലൊക്കെ പറയുക ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായും സമ്മതമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുക അസിഡിറ്റി എന്നത് ആണ്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിനെ മൂല കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതിലേക്ക് അധികം ആരും ചിന്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പോകുകയോ ചെയ്യാറില്ല വളരെ എത്ര ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്നാ ഉണ്ടെങ്കിലും ആർക്കാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഒരു സമയത്ത് എങ്കിലും ഈ ആസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവിക്കാത്തവർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുകയില്ല എത്ര ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എരിവുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ അസിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഞ്ചരിച്ചിൽ എന്നുപറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

എന്നാൽ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടു വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എല്ലാത്തിനെയും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അസിഡിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ആണ് കാണുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.