ഈ ഇലയോ ഉലുവയോ രാവിലെ ഇതുപോലെ കഴിച്ചാൽ ഒരിക്കലും തുമ്മലും അലർജിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല

അലർജി അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന തുമ്മൽ കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെതന്നെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചുമ കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പല രീതിയിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ് അതുപോലെതന്നെ ഡർമറ്റോളജി തുടങ്ങിയ പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വയറിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പലരീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുക.

ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമിത പ്രതികരണം. എന്തിനോട് പലതരത്തിലുള്ള കുട്ടികളോട് പൂമ്പൊടിയോട് അല്ലെങ്കിൽ പല ഫംഗസിനോട് അതുപോലെതന്നെ പൊടി ചെള്ളിനോട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അതിനപ്പുറം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോട് ഉണ്ടാകുന്ന അലർജി അതായത് പാല് ഇറച്ചി മുട്ട അരി അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളുടെ.

അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറികളാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ചീര പരിപ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്തിയേനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളോടും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അലർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ചേർത്തുവച്ച ഒരു 70 അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നവ ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അലർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.