ശ്വാസ തടസ്സം മാറാൻ ഇനി മരുന്ന് ആവശ്യമില്ല

ഈ അഞ്ചു വയസു മുതൽ 20 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ താടി എല്ലിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുവേ കുറച്ച് കാണാറുണ്ട് അതായത് മോണ കൂടുതൽ ചിരിക്കുമ്പോൾ മോണ കൂടുതൽ കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഗമ്മി സ്മൈൽ എന്ന് പറയും അതുപോലെതന്നെ ലോവർ ജോബ് മുന്നിലേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുകയും അപ്പർജോ താഴ്ന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങളും തേടി ആളുകൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ശ്വാസതടസം ആണ് ഇതിൻറെ പ്രധാന ഒരു കോസ് ഒരു പ്രധാന കാരണം.

അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കോസ് എന്ന കാര്യം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അറിയുകയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിശ്വാസ തടസ്സം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തന്നെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന ആധുനിക രീതിയിലുള്ള ഒരു ചികിത്സാരീതി പ്രോട്ടോക്കോളിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒക്കെ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്.

കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്വാസത്തിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരിലെ ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥികൾ അമിതമായി വളരുന്നത് ആണ്. ഇത് മൂലം തന്നെ അവർക്ക് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മൂക്കിലൂടെ അവർക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്തെ വരികയും അവർ വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.