യൂറിക് ആസിഡ് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാൻസർ ഉറപ്പാണ്

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അയൽപക്കത്ത് ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ വേദന അതുപോലെ തന്നെ സന്ദീപേ തന്നെ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയാറുണ്ടാകും പോയി ഒന്ന് യൂറിക് ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാകും.

അത് കാരണമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേദന എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാകും. കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെയിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് യൂറിക്കാസിഡ് എന്നതും അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രോട്ടീൻ വിഘടിച്ച് പ്യൂറിൻ ഉണ്ടാകുന്നു.

ഈ പ്യൂരിനുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആണ് അത് യൂറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഏത് അർത്ഥത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നാൽ അത് അധികം ആവുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദോഷവും ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ അത് മൂത്രത്തിലൂടെ ആണ് പൊതുവെ പുറന്തള്ളപ്പെടുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.