ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റാലും ക്ഷീണം എന്തു ചെയ്താലും ഉന്മേഷക്കുറവ് ഈ വിറ്റാമിൻ നിങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കൂ

നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ ആകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധന ശക്തിയെയും അതുപോലെതന്നെ പ്രതിരോധനശേഷിയ്ക്കു വരെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രതിരോധനശേഷി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ.

അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള 7 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ത് ആണ് എന്നും അത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ട് ഒരു ന്യൂബോൺ ബേബിക്ക് വരെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം.

ആണ് പ്രതിരോധശേഷി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തപാത്തോജൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആൻറിജനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വൈറസോ മറ്റോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.