നിങ്ങളുടെ പല രോഗങ്ങളും മാറും ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ കഴിച്ചാൽ

ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പല ആളുകളും വന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നഖത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലിന്റെ ബലക്കുറവ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അസ്ഥിക്ക് വളരെ വേദന സ്കിന്നിന് ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം ഡാമേജുകൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇവർക്ക് വൈറ്റമിൻ കുറവാണല്ലോ വൈറ്റമിൻ കുറവാണല്ലോ എന്നുള്ളത്.

അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും വൈറ്റമിൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ പറയാറുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി സപ്ലിമെൻറ് എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ യുടെ ഒരു പ്രശ്നം മാറി എന്നുള്ളത് സപ്ലിമെൻറ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒക്കെ എത്രകാലമായി മരുന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എത്ര കാലമായി ഒരു വർഷം ഒക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊന്നും നോക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട.

ആ ഒരു സംഭവം കുറവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുറയുന്നതു കൊണ്ടാണ് തൈറോയ്ഡ് സംബന്ധമായ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെറ്റബോളിസം നന്നായി നടക്കുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ആവശ്യമുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.