മുഖത്തെ കറുപ്പ് മാറി മുഖം വെളുക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി

ഇന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണ് എന്നാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനുശേഷം ഒരു പേഷ്യന്റ് എൻറെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു സന്തോഷം കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആണ്. ഇത് ആ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് മുഖം വളരെയധികം ഇരുണ്ട് ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു. അതായത് അവരുടെ മുഖം ചാറ് ഇട്ട് ഉറച്ചത് പോലെ അത്രയധികം ഇരുണ്ട് ഇരിക്കുക ആയിരുന്നു.

എന്നാൽ അവരുടെ മറ്റേ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൈയും കാലുമൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയെല്ലാം നോർമൽ നിറമായിരുന്നു. വയള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തുടക്കത്തിലുള്ള സമയത്ത് തന്നെ നല്ലതായിരുന്നു അതുപോലെതന്നെ നല്ല സ്റ്റൈലിഷമായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ 40 വയസ്സ് ആണ് പ്രായം ഏകദേശം ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞതും.

പതിനഞ്ചു വയസ്സുവരെ ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അതിനെ ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അപ്പോ ആളുകളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഉണ്ടായത് മുഖമൊക്കെ ആകെ കറുത്ത തുടങ്ങിയല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മക്കളും അമ്മയുടെ മുഖം ആകെ നിറം മാറിയല്ലോ എന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.