മുട്ടിടിച്ച് ചേട്ടാ വീണാൽ മുട്ടിൽ പരിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ ചെയ്യേണ്ട മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറിസിനെ പറ്റി ആണ്. ഇന്ന് ഒരുപാട് ടർഫുകൾ പൊന്തിവരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടർഫിൽ കളിക്കുമ്പോൾ കാലിൻറെ മുട്ടിന് താഴെയുള്ള ഭാഗം ടെറസിൽ സഖാവേയും മറ്റ് ഭാഗം തിരിയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ കാലിന്റെ മുട്ടിൽ ഇഞ്ചുറിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്.

ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പരുക്കുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് മുട്ടിന് ഉള്ളിൽ ഉള്ള ലിഗ്മെന്റ്സ് അതായത് എ സി അതുപോലെതന്നെ ബിസി എൽ എന്നു പറയുന്ന ലിഗ് മെൻറ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടിന്റെ പുറമേ നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെതന്നെ അവിടെ മുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വാഷറുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പരിക്കുക ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പരിക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും.

ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് മുട്ട് നീര് വരിക അതുപോലെതന്നെ നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെടുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെതന്നെ നടക്കാനും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് റേ എടുത്തു നോക്കുക ആണ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.