70 കഴിഞ്ഞ ആളുകളുടെ മുട്ടുവേദന പോലും മാറാൻ ഈ രണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലയിന്റ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ആയിട്ട് അവരുടെ ജോയിന്റുകളിൽ ഒക്കെ ഒരു തരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിഫ്‌നെസ്സ് ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അത് പിന്നീട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എക്സർസൈസ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവുകയും ചെയ്യും.

അതുപോലെതന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു കമ്പ്ലൈന്റ് ആണ് അവർക്ക് ആകെ സ്റ്റിഫ്നസ്സ് ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ ആളുകളും പറയുന്ന കുറച്ച് കംപ്ലൈന്റ്സ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് റൊമാറ്റോയ്ഡ് ആർതറൈറ്റിസ് നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആമവാതം. ഇനി എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന റൂമറ്റോയ്ഡ് ആർത്തറൈറ്റിസ് അഥവാ ആമവാ ആമവാതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ്. ഓട്ടോയും ഡിസിസി പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എതിരെ തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=y5ADnGWOz_0