ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് വരുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം ഇത് ജീവിതത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്?

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഇവിടെ പ്രധാനമായും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നടത്തുന്ന ബൈപ്പാസ് സർജറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബൈപ്പാസ് സർജറി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. പലപ്പോഴും ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരുമ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും.

വളരെയധികം ഭീതിജനകമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കടന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഭയമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മസിൽ ആണ് ഈ ഒരു ഹാർട്ടിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന ഒക്കെ രക്തക്കുഴലുകൾ അതിനൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ ആണ് കൊറണ്ടറി ആർട്ടറീ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹാർട്ടിലേക്ക് രക്തത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു തടസ്സമുണ്ടാവുകയും.

അതുപോലെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പുതിയ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അബു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിലെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് എന്നതുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് ഉണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.