നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ കളറും അഴകും കൂട്ടണോ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ പറ്റിയാണ് സ്കിന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായി ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് സ്കിന്നും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് അതായത് ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് എന്ത് ചെയ്യണം മുഖക്കുരുവിന് എന്ത് ചെയ്യണം മുഖം വിണ്ട് കീറുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലി സ്കിന്നിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപാട് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് സ്കിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന.

അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കിൻ കയറുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സ്കിൻ കയറുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ടുകൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്ന് ബോഡി വാശികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ ഷാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫേസ് വാഷുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ സ്കിൻ കെയറിന് വേണ്ടി.

ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്താണ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഏതാണോ ആകുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത് കയറി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. പ്രധാനമായും ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ കാണുക.