ഈ ക്രീം നിങ്ങൾ മുഖത്ത് പുരട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന്റെ പ്രായം 20 ആയി നിലനിൽക്കും

നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ചർമ്മത്തിൽ ചെറിയ ഒരു കുഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു കുരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു നിറവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ വളരെയധികം വിഷമവും അതുപോലെതന്നെ നിരാശയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ടീനേജ് പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതുപോലെതന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ വിഷമവും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നിരാശയും ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും തൊട്ടടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും.

ക്രീമോ മരുന്നുകൾ ഒക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചിലപ്പടി വിധികൾ ഒക്കെ നോക്കി പരീക്ഷിച്ചു ഒക്കെ ശേഷമാണ് എന്നിട്ടും അത് മാറുന്നില്ല കുറവാകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ആളുകൾ അവസാനം ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുണ്ടാവുക അപ്പോഴേക്കും അത് കുളം ആയിട്ടും ഉണ്ടാകും. പല ആന്തരികം ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഫലമായിട്ടും എന്നിൽ പലതരത്തിലുള്ള നിറവ്യത്യാസങ്ങൾ.

അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള നിറങ്ങൾ കുരുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ പലനിറത്തിലുള്ള മറുകുകൾ ആ മറുകുകളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ  വലിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളും മതി ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ ഡിസീസസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ടാങ്കിൽ ചെയ്യാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും കാണുക.