മരുന്നുകളും റേഡിയേഷനും കാൻസർ സാധ്യത കൂട്ടുന്നു

ക്യാൻസർ ഏതാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ചികിത്സാരീതികൾ ഒക്കെ ഏറെക്കുറെ ഒരു പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച ഒരു ഭാഗവും അതുപോലെതന്നെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഭാഗവും അതുപോലെതന്നെ അതിൻറെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ലിംഫ് നോയിഡുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ എടുത്തു കളയുക അതിനുശേഷം ആ ഒരു ക്യാൻസർ ഗ്രേഡും സ്റ്റേജും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് അനുസരിച്ച് തന്നെ അതിനെ വേണ്ട തെറാപ്പികൾ അതായത് കീമോതെറാപ്പി ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക.

ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ മൂലം ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ ആയിട്ട് കാൻസർ എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ മരുന്നുകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പിയുടെ റേഡിയേഷന്റെയോ കുറവുകൊണ്ടല്ല കാൻസർ രോഗങ്ങൾ കൂടുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാന കാരണം.

ആയിട്ട് ഉള്ള നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പരിഹരിക്കാതെ വീണ്ടും ക്യാൻസറിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത്. ക്യാൻസറിന്റെ ചികിത്സ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളും അതുപോലെതന്നെ റേഡിയേഷനുകളും ഹലോ എന്നെ ഭാവിയിൽ ക്യാൻസർ ആയത് കൂട്ടുന്നത് ആണ് എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.