ഒരുപാട് തവണ ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോയിട്ടും മലം പോയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ മലം പോകാൻ ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി

നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് അവർക്ക് വയറ്റിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല ഇനി വൈറ്റില പോയി എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് കമ്പ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ ബാക്കി കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ അതായത് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പഴയ മതം ഒക്കെ വയറ്റിൽ ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ അത്തരത്തിൽ പറയുകയും ഫലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മൂലം ആണോ വൈറസ് സംബന്ധമായി തങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ.

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് പെട്ടെന്ന് കേശ്വാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ പുളിച്ചു തികട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഇത് ആണോ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുള്ള സംശയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രധാനമായും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ വയറ്റിൽ കിടക്കാറുണ്ടോ അത് ആണോ.

നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഇനി ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലശോധന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം പൂർണമായി ദഹിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.