പോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി അസുഖങ്ങൾ കാൻസർ ആണോ പോസ്റ്റേറ്റ് വീക്കം ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെയുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രശസ്ത ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള സാറാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ പ്രധാനമായും സാറുമായി സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയെപ്പറ്റിയും അതുപോലെതന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസറിനെ പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം സാറിനോട് ഇന്ന് പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് ബ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബീക്കവും അതുപോലെതന്നെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സാർ ബീഫ് ആയിട്ട്.

ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ? പ്രൊഫൈൽ ഗ്രന്ഥിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുപറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പുരുഷന്മാരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് അത് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകം അതുപോലെതന്നെ മധ്യവയസ്ക്കരയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പ്രായമായ ആളുകളിൽ ഒക്കെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി ആയിട്ട് ഉള്ള അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും

. ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റൈറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുക. അത് ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നാളുകളിലേക്ക് ആയിട്ട് നീണ്ടുനിൽക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്രോണിക് പ്രോസ്റ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനെ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുക പനി വിറയൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.