തൂങ്ങിയ അടിവയറ് കൊഴുപ്പ് കുറയാന്‍ മൂന്നു തവണ ഈ ചായ കുടിക്കൂ: വീഡിയോ കാണാം

ശരീരം വളർന്ന് രോഗബാധിതരാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അമിതവണ്ണം. ശരീരത്തിന് അമിതഭാരമുണ്ടാകുമ്പോൾ അമിതവണ്ണം സംഭവിക്കുന്നു. അമിതവണ്ണത്തിൽ അർബുദം. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്ത് അമിതവണ്ണമുള്ളവരുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളാണ് അമിതവണ്ണത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം.

അമിതവണ്ണം ശരീരഭാരം, സന്ധിവാതം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകും. അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ ഹൃദയം കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം.തൂങ്ങിയ അടിവയറ് കൊഴുപ്പ് കുറയാന്‍ മൂന്നു തവണ ഈ ചായ കുടിക്കൂ.

Obesity is a condition in which the body grows and becomes diseased. Obesity occurs when the body is overweight. Cancer in obesity. According to the World Health Organization, the number of obese people in the world is increasing day by day. Lifestyle changes are the main cause of obesity. Obesity can lead to weight gain and gout. In obese people, the heart has to work harder. Drink this tea three times a day to lose lean abdominal fat.