ആർത്തവ സമയത്ത് അസഹ്യമായ ആയുർവേദ മാറാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ

പീരിയഡ് സമയത്ത് അതിൻറെ പേന ഒരിക്കലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ പെണ്ണല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ ഇതിൻറെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എന്ന രീതിയിൽ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ പലർക്കും ആർത്തവസമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമക്കേടുകളെ പറ്റിയും അതുപോലെതന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ആണ് ആർത്തവ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ.

ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ഇത് ഇല്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി സംശയങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പീരീഡ് സ്പെയിൻ ആയി.

ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഒരു സ്ത്രീയുടെ റീപ്രൊഡക്ടീവ് പീരിയഡിൽ ഓരോ മാസവും ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒന്ന് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രം ഓരോ മാസവും ഒരു ഗർഭധാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഒരു പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിലെ ഇന്നർ ലയർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.