കാൽമുട്ട് വേദനയോ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് ഏത് വേദന ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറുന്നതിന് ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി

മുൻപ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മുൻപ് ഉള്ള കാലഘട്ടം വരെ പ്രായമായ ആളുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുയിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആയിരുന്നു സന്ധിവാതം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ 15 വയസ്സ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ ഏത് പ്രായക്കാരിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സന്ധിവാതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്ന അത്രയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒന്നായി ഇപ്പോൾ സന്ധിവാതം മാറിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്.

തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നത് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സന്ദീപാദം എത്രയൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സന്ധിവാദങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഈയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നത് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സന്ധിവാതം എന്താണ് എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് സന്ധി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് എല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻറെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സന്ധികൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്ന ഇടത്ത് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് സ്പേസിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.