എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ ആണോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക

നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൈൽസ് അഥവാ ഹെമറോയുടെ എന്നൊരു പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ആണ് നമുക്കടയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇടയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് പുറത്തു പറയാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് മടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ആണ് ഈ പൈസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ.

ഒരുപാട് ആളുകൾ പൈസ എന്താണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി അറിയാത്തതുകൊണ്ടും അതുപോലെതന്നെ അത് വളരെ മോശപ്പെട്ട അസുഖമാണ് അതുപോലെതന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നും കൊണ്ടും ഒക്കെ ആണ് 80 ശതമാനം ആളുകളും ഈ ഒരു രോഗത്തിന് കൺസൾട്ടിനെ വേണ്ടി വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു രോഗത്തിന് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്തില്ല എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ആവുക.

എന്നതിനെപ്പറ്റി ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പൈൽസ് എന്താണ് എന്ന് ഉള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഉള്ളത് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ അനുസരിച്ച് പൈൽസ് പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.