സ്ട്രെസ് ഡിപ്രഷൻ എന്നിവ മൂലം ശാരീരികവും മാനസികവുമായി തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

നമ്മൾ വളരെയധികം സ്ട്രെസ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ആകെ മാറിയൊരു ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ പോലെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഓറഞ്ച് കഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഡാ നാരങ്ങ വെള്ളം നമ്മൾ കഴിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂഡ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് ആയിട്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകും.

പെട്ടെന്ന് ആരും മൂടിനെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതുപോലെ ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം ഉണ്ട് സയൻറിഫിക് ആയിട്ട് ഇതിന് ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ട് അതിനെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നമുക്ക് മൂട് വ്യത്യാസമുള്ളപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുക ആണ്.

എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് നമ്മുടെ മൂഡ് എലവൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആശ്വാസം തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു മൂഡിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.