പി.രീഡ്സ് സമയത്ത് മുഖക്കുരു മൂലം വിഷമിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുനോക്കൂ

പിസിഒഡി എന്ന കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ കുരുക്കൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പിസി ഓടി ഉള്ള ആളുകൾ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസുലിൻ എന്നതിൻറെ എന്ന ഒരു ഹോർമോണിന്റെ ഉത്പാദനം വളരെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ തരത്തിൽ ഇൻസിഡന്റ് ഉൽപാദനം കൂടുതൽ ആകുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ഇൻസുലിമീനിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഉള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ഓവറിയെ ഇത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത അവിടെ ആൻഡ്രോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൽ ഹോർമോൺ.

അവിടെ റിലീസ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻഡ്രജൻ എന്ന മെയിൻ ഹോർമോൺ റിലീസ് ആകുന്നത് വഴി നമ്മുടെ മുഖത്തെ സെബീഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് അതായത് ഒരു അതിനെ അത് സിമിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവിടെ ധാരാളമായിട്ട് സെബം അതിലൂടെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്രാവകം പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു പോലെയുള്ളവകം പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയും ആയിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം വഴി അത്.

നമ്മുടെ മുഖത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള കുരുക്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ആണ് പിസിഒഡി പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾ വളരെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് മുഖക്കുരു കണ്ടു വരുന്നതിനെ വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പിസി ഓടി മുഖക്കുരുവും അത് അല്ലാത്ത മുഖവും തമ്മിൽ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്താണ് ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പിസി ഓടി മുഖക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.