ഉലുവ ഇട്ട വെള്ളം ഇതുപോലെ കുടിച്ചാൽ പിന്നെ ആർത്തവ സമയത്ത് ഈ വേദന വരുകയില്ല

ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വിജയ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി ഓ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന അവസ്ഥ ആണ് പോളിക് ഒവേരിയൻ ഡിസീസ് എന്നത് ആണ് പിസിഒഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് അതായത് സ്ത്രീകളുടെ ഓവറുകളിൽ നിന്ന് ആണ് ഓവൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായ വളർച്ച എത്താതെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ.

അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വളർച്ചയുടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ ഒരു ഓപം എന്ന് ഉള്ളത് ചെറിയ ഫോള്ളിക്കളുകൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുമിളകൾ ഒക്കെ ആയിരുന്നു മാറുകയും അത് അതുപോലെ ഓവറിൽ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ ആണ് നമ്മൾ പോളി സിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ആളുകളാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക്.

പിന്നീട് ഈ ഒരു അവറയുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതിന് ഉള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുകയും അതുമൂലം തന്നെ അവിടെ എന്നുപറയുന്ന ഹോർമോണിന്റെ ഉൽപാദനം വളരെയധികം ആയിട്ട് കൂടുന്നു പറയുന്ന ഹോർമോൺ എന്നത് മെയ് ഹോർമോൺ ആണ് അതിന്റെ ഉത്പാദനം കൂടുന്നത് മൂലം പല ആളുകൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു. പലർക്കും അതുമൂലം മെൻസസ് സ്കിപ്പ് അവധിയും അതുപോലെതന്നെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങളിൽ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.