30 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക

വെറുതെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രധാനമായും ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് എന്താണ് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫാസ്റ്റിംഗ് ലിക്വിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് അയ്യോ ഒരു പേടിയാണ് ഒരു വില്ലൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന ഒരു വാക്കിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തോട് ഉള്ളത് എന്നാൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ചെയ്യുന്നതിനും എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായ ഒന്ന് ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് ഉള്ളത്. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരുപാട് ഹോർമോണുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോർമോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ആണെങ്കിലും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹോർമോണുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്.

അതുപോലെതന്നെ ബൈയിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ആണ് ബൈയിൽ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഉത്പാദനത്തിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെതന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്നതാണ് കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട മുക്കാൽ ഭാഗം കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ താനെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഒക്കെ പുറത്തുനിന്ന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വേണ്ടിവരുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമായതും അമിതമായി കൂടുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിഞ്ഞുകൂടുന്ന രീതിയിൽ ആവുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പേടിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.