ബ്ലഡ് പ്രഷർ ജീവിതത്തിൽ നോർമൽ ആകും മരുന്ന് ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ

രക്തകോഴികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ബാധിച്ച രക്തം പോകുമ്പോൾ അതിനെ വികസിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് ഇല്ലാതെ രക്തം ബ്ലോക്ക് ആകുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ രക്തം ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന കട്ടപിടിക്കുന്ന ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകളുടെ രക്തം ഒഴുകുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൃദയം ഒന്നുകൂടി ശക്തിയായി ഒന്നുകൂടി പ്രഷറോഡ് കൂടി തന്നെ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ രക്തക്കുള്ളിലൂടെ എത്രയും പ്രഷറിൽ രക്തം.

പോകുമ്പോൾ അത് മൂലം രക്ത കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പ് ധാരാളമായി അടിഞ്ഞു കൂടുകയും രക്തക്കുഴലുകളിൽ വിള്ളൽ വീഴുകയും ശക്തിയായിട്ട് പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അതുമൂലം രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി രക്തപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആകുന്നു അതുപോലെതന്നെ അവിടെ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഇത് കാരണം ആകുന്നു കട്ടി ആയിട്ട് ഉള്ള രക്തക്കുഴലുകളുടെ രക്തം പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം വളരെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് തന്നെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അത്തരത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയത്തിലെ പേശികൾ.

ഒക്കെ വീർക്കുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആകുന്നു മാത്രമല്ല ഈ പേശികൾക്ക് പണിയെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രക്തം എത്താത്തതും അതുപോലെ തന്നെ രക്തകോലുകളുടെ ആ ഒരു തളർച്ചയും ബലമില്ലായ്മയും ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഈ അമിതമായിട്ട് പ്രഷർ ഉള്ള ആളുകളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് അതുപോലെതന്നെ കണ്ണിൻറെ കാഴ്ച കുറയുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.